۱۲ اسفند ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

افزایش ۲۳۰ هزار نفری آمار مرگ و میر در روسیه طی ۱۱ ماه

مرکز آمار روسیه گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد در ۱۱ ماه سال گذشته میلادی نزدیک ۲۳۰ هزار نفر بیشتر از دور مشابه سال ۲۰۱۹ موارد مرگ و میر در این کشور وجود داشته است. این در حالی است که آمارهای رسمی روسیه نشان می‌دهد حدود ۷۲ هزار نفر در کشور قربانی کرونا شده‌اند. دولت روسیه هنوز توضیحی نداده که چرا در ۱۱ ماه سال گذشته موارد مرگ و میر در کشور ۲۳۰ هزار نفر بیشتر از دور مشابه سال قبل آن بوده است. مرکز آمار روسیه می‌گوید برای اولین بار طی ۱۵ سال گذشته جمعیت کشور روند کاهشی داشته است. پارسال در مجموع نیم میلیون نفر از جمعیت روسیه کاسته شده است. جمعیت این کشور کمی بیش از ۱۴۶ میلیون نفر است. آمارهای برخی دیگر از کشورها مانند لهستان و بریتانیا نیز حاکی از آن است که اختلاف معناداری میان رشد آمار مرگ و میر با تعداد قربانیان ثبت شده کرونا وجود دارد. آمارهای نیمسال اول سازمان ثبت احوال ایران هم نشان می‌دهد اختلاف آمار کل مرگ و میر در کشور نسبت به نیمسال اول ۱۳۹۸ بیش از دو برابر آمارهای رسمی قربانیان کرونا طی بهار و تابستان است.

مرکز آمار روسیه گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد در ۱۱ ماه سال گذشته میلادی نزدیک ۲۳۰ هزار نفر بیشتر از دور مشابه سال ۲۰۱۹ موارد مرگ و میر در این کشور وجود داشته است. این در حالی است که آمارهای رسمی روسیه نشان می‌دهد حدود ۷۲ هزار نفر در کشور قربانی کرونا شده‌اند. دولت روسیه هنوز توضیحی نداده که چرا در ۱۱ ماه سال گذشته موارد مرگ و میر در کشور ۲۳۰ هزار نفر بیشتر از دور مشابه سال قبل آن بوده است. مرکز آمار روسیه می‌گوید برای اولین بار طی ۱۵ سال گذشته جمعیت کشور روند کاهشی داشته است. پارسال در مجموع نیم میلیون نفر از جمعیت روسیه کاسته شده است. جمعیت این کشور کمی بیش از ۱۴۶ میلیون نفر است. آمارهای برخی دیگر از کشورها مانند لهستان و بریتانیا نیز حاکی از آن است که اختلاف معناداری میان رشد آمار مرگ و میر با تعداد قربانیان ثبت شده کرونا وجود دارد. آمارهای نیمسال اول سازمان ثبت احوال ایران هم نشان می‌دهد اختلاف آمار کل مرگ و میر در کشور نسبت به نیمسال اول ۱۳۹۸ بیش از دو برابر آمارهای رسمی قربانیان کرونا طی بهار و تابستان است.