۷ اسفند ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

خانواده منتظری: یک نهاد امنیتی اسناد ما را به سرقت برده است

خانواده منتظری در بیانیه‌ای از هجوم ماموران امنیتی به خانه سه تن از دست‌اندرکاران تهیه «مستند آیت‌الله منتظری» و ضبط کامپیوتر و گوشی آن‌ها خبر دادند.

خانواده منتظری در بیانیه‌ای از هجوم ماموران امنیتی به خانه سه تن از دست‌اندرکاران تهیه «مستند آیت‌الله منتظری» و ضبط کامپیوتر و گوشی آن‌ها خبر دادند.