۹ اسفند ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

علی انصاریان به «کما رفت»

گزارش‌ها به نقل از اعضای خانواده و تیم پزشکی علی انصاریان، پیش‌کسوت فوتبال ایران، حاکی از وخامت حال وی و به «کما» رفتن این چهره ورزشی است.

گزارش‌ها به نقل از اعضای خانواده و تیم پزشکی علی انصاریان، پیش‌کسوت فوتبال ایران، حاکی از وخامت حال وی و به «کما» رفتن این چهره ورزشی است.