۱۴ اسفند ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

پاکستان ۱۷ ملوان ایرانی را پس از چهار ماه حبس آزاد کرد

کنسولگری ایران در کراچی اعلام کرد، پاکستان ۱۷ نفر از ملوانان ایرانی را که به اتهام ورود غیرقانونی به آبهای این کشور بازداشت شده‌ بودند، آزاد کرده است. خبرگزاری ایرنا روز جمعه ۱۷ بهمن‌ماه گزارش داد که این ملوان ایرانی به کشور باز گشته‌اند. بر اساس این گزارش هنوز ۲۶ نفر دیگر از ملوانان ایرانی در زندان پاکستان به اتهام مشابه محبوس هستند. ملوانان آزاد شده حدود چهار ماه پیش به اتهام ورود غیرقانونی به آب‌های سرزمینی پاکستان به دست نیروهای آژانس امنیت دریایی این کشور بازداشت و روانه زندان شده بودند. ایران گزارش داده که تاکنون در مجموع ۱۰۱ ملوان ایرانی که همه آنان به اتهام مشابه توسط پاکستان بازداشت شده بودند، آزاد شده‌اند. وزارت خارجه ایران ۱۳ بهمن‌ماه نیز خبر داده بود ۱۵ ملوان ایرانی ساکن جنوب سیستان و بلوچستان پس از ۱.۵ سال حبس در هند، آزاد شده و به کشور بازگشتند. حمیدرضا طوسی به ایرنا گفته بود این ملوانان ایرانی «به علت خرابی لنچ و ورود به آب‌های سرزمینی هند» توسط گارد ساحلی این کشور دستگیر و زندانی شده بودند. با استفاده از گزارش خبرگزاری ایرنا؛ ف.ق/س.ن

کنسولگری ایران در کراچی اعلام کرد، پاکستان ۱۷ نفر از ملوانان ایرانی را که به اتهام ورود غیرقانونی به آبهای این کشور بازداشت شده‌ بودند، آزاد کرده است. خبرگزاری ایرنا روز جمعه ۱۷ بهمن‌ماه گزارش داد که این ملوان ایرانی به کشور باز گشته‌اند. بر اساس این گزارش هنوز ۲۶ نفر دیگر از ملوانان ایرانی در زندان پاکستان به اتهام مشابه محبوس هستند. ملوانان آزاد شده حدود چهار ماه پیش به اتهام ورود غیرقانونی به آب‌های سرزمینی پاکستان به دست نیروهای آژانس امنیت دریایی این کشور بازداشت و روانه زندان شده بودند. ایران گزارش داده که تاکنون در مجموع ۱۰۱ ملوان ایرانی که همه آنان به اتهام مشابه توسط پاکستان بازداشت شده بودند، آزاد شده‌اند. وزارت خارجه ایران ۱۳ بهمن‌ماه نیز خبر داده بود ۱۵ ملوان ایرانی ساکن جنوب سیستان و بلوچستان پس از ۱.۵ سال حبس در هند، آزاد شده و به کشور بازگشتند. حمیدرضا طوسی به ایرنا گفته بود این ملوانان ایرانی «به علت خرابی لنچ و ورود به آب‌های سرزمینی هند» توسط گارد ساحلی این کشور دستگیر و زندانی شده بودند. با استفاده از گزارش خبرگزاری ایرنا؛ ف.ق/س.ن