۱۰ اسفند ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

نامه آرش صادقی به کمیسر حقوق بشر سازمان ملل: رئيسی ویترین ساخته ولی سرکوب خشن‌ ادامه دارد

آرش صادقی، زندانی سیاسی در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به تشدید سرکوب‌ها و شکنجه‌ها از زمان ریاست ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه ایران اعتراض کرده است.

آرش صادقی، زندانی سیاسی در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به تشدید سرکوب‌ها و شکنجه‌ها از زمان ریاست ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه ایران اعتراض کرده است.