۱۷ اسفند ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

عربستان سعودی مجازات اعدام سه معترض جوان را به ۱۰ سال زندان کاهش داد

کمیسیون حقوق بشر تحت حمایت دولت عربستان سعودی روز یکشنبه گفت مجازات اعدام سه جوان مسلمان شیعه که قبل از رسیدن به سن قانونی به مرگ محکوم شده بودند، به ۱۰ سال زندان کاهش پیدا کرده است. علی النمر، برادرزاده نمر النمر روحانی شناخته شده شیعه است که اعدام او در سال ۲۰۱۶ تظاهراتی را در عربستان سعودی و ایران به راه انداخت. علی النمر در ماه فوریه سال ۲۰۱۲، زمانی که ۱۷ سال داشت به دلیل شرکت در تظاهرات در استان شرقی کشور بازداشت شد. دادگاه تخصصی کیفری او را، که به همراه داوود المرهون ۱۷ ساله و عبدالله الزاهر ۱۵ ساله دستگیر شده بود، به مجازات اعدام به روش سر بریدن محکوم کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی گزارش داد که مجازات المرهون و الزاهر در ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ تخفیف داده شد. النمر از زمان دستگیری تاکنون بیش از ۹ سال زندانی بوده است. به گفته این سازمان، زمانی که آنها در بازداشت به سر برده‌اند در حکم جدید مد نظر قرار داده خواهد شد و به این ترتیب، هر سه آنها در سال ۲۰۲۲ آزاد خواهند شد. علی النمر هنگام بازداشت هفده ساله بوداین اقدام بیش از پنج ماه پس از دستور دادستانی عمو..

کمیسیون حقوق بشر تحت حمایت دولت عربستان سعودی روز یکشنبه گفت مجازات اعدام سه جوان مسلمان شیعه که قبل از رسیدن به سن قانونی به مرگ محکوم شده بودند، به ۱۰ سال زندان کاهش پیدا کرده است.

علی النمر، برادرزاده نمر النمر روحانی شناخته شده شیعه است که اعدام او در سال ۲۰۱۶ تظاهراتی را در عربستان سعودی و ایران به راه انداخت. علی النمر در ماه فوریه سال ۲۰۱۲، زمانی که ۱۷ سال داشت به دلیل شرکت در تظاهرات در استان شرقی کشور بازداشت شد.

دادگاه تخصصی کیفری او را، که به همراه داوود المرهون ۱۷ ساله و عبدالله الزاهر ۱۵ ساله دستگیر شده بود، به مجازات اعدام به روش سر بریدن محکوم کرد.

خبرگزاری رویترز به نقل از کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی گزارش داد که مجازات المرهون و الزاهر در ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ تخفیف داده شد. النمر از زمان دستگیری تاکنون بیش از ۹ سال زندانی بوده است.

به گفته این سازمان، زمانی که آنها در بازداشت به سر برده‌اند در حکم جدید مد نظر قرار داده خواهد شد و به این ترتیب، هر سه آنها در سال ۲۰۲۲ آزاد خواهند شد.

Ali al-Nimr is seen in this undated handout photo
علی النمر هنگام بازداشت هفده ساله بود

این اقدام بیش از پنج ماه پس از دستور دادستانی عمومی عربستان به تجدید نظر در مجازات‌های صادر شده اعدام علیه هر سه نفر صورت گرفت.

این تجدیدنظر نیز در پی فرمان سلطنتی صادر شده در سال گذشته انجام گرفت. بنا به آن فرمان، افرادی که هنگام ارتکاب جرم خردسال بوده‌اند باید به مدت ۱۰ سال به مراکز بازداشت نوجوانان بزهکار فرستاده شوند.

عربستان سعودی در سال ۲۰۱۹، ۱۸۵ نفر را اعدام کرده بود. اما کمیسیون حقوق بشر در ماه ژانویه اعلام کرد که تعداد افراد اعدامی در آن کشور در سال ۲۰۲۰ تا ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.