۷ اسفند ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

دومین محموله واکسن «اسپوتنیک وی» روسیه وارد ایران شد

دومین محموله واکسن اسپوتنیک، حاوی صد هزار دوز واکسن اسپوتنیک روز جمعه وارد ایران شد. به این ترتیب تاکنون تنها ۶۰۰ هزار دوز از این واکسن وارد ایران شده است.

دومین محموله واکسن اسپوتنیک، حاوی صد هزار دوز واکسن اسپوتنیک روز جمعه وارد ایران شد. به این ترتیب تاکنون تنها ۶۰۰ هزار دوز از این واکسن وارد ایران شده است.