۱۲ اسفند ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

نرخ دلار به ۲۶ هزار و ۳۵۰ تومان افزایش یافت

نرخ دلار در بازار آزاد ایران روز شنبه ۲۵ بهمن به ۲۶ هزار و ۳۵۰ تومان افزایش یافت. نرخ دلار ابتدای سال جاری خورشیدی ۱۶ هزار تومان بود، اما نیمه‌های پاییز تا ۳۲ هزار تومان اوج گرفت و سپس کاهش یافت و اواخر دی‌ماه به زیر ۲۲ هزار تومان رسید. با این حال در روزهای اخیر نرخ دلار دوباره روندی افزایشی را تجربه می‌کند به طوری که طی یک هفته گذشته بیش از ۲ هزار تومان افزایش یافته است. اواسط دی‌ماه امیرحسین قاضی‌زاده، نایب‌رئيس مجلس، مدعی شد دولت ایران قصد دارد با شروع کار دولت جو بایدن در آمریکا (سه هفته پیش)، ارز به بازار تزریق کند و قیمت دلار را به ده تا یازده هزار تومان کاهش دهد. وی گفت که این اقدام برای فراهم کردن شرایط مذاکره با آمریکا انجام می‌شود، اما دولت روحانی این ادعاها را رد کرده است.

نرخ دلار در بازار آزاد ایران روز شنبه ۲۵ بهمن به ۲۶ هزار و ۳۵۰ تومان افزایش یافت. نرخ دلار ابتدای سال جاری خورشیدی ۱۶ هزار تومان بود، اما نیمه‌های پاییز تا ۳۲ هزار تومان اوج گرفت و سپس کاهش یافت و اواخر دی‌ماه به زیر ۲۲ هزار تومان رسید. با این حال در روزهای اخیر نرخ دلار دوباره روندی افزایشی را تجربه می‌کند به طوری که طی یک هفته گذشته بیش از ۲ هزار تومان افزایش یافته است. اواسط دی‌ماه امیرحسین قاضی‌زاده، نایب‌رئيس مجلس، مدعی شد دولت ایران قصد دارد با شروع کار دولت جو بایدن در آمریکا (سه هفته پیش)، ارز به بازار تزریق کند و قیمت دلار را به ده تا یازده هزار تومان کاهش دهد. وی گفت که این اقدام برای فراهم کردن شرایط مذاکره با آمریکا انجام می‌شود، اما دولت روحانی این ادعاها را رد کرده است.