۷ اسفند ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

آمریکا به طور رسمی به معاهده اقلیمی پاریس بازگشت

آمریکا روز جمعه اول اسفند پس از چهارسال و همزمان با سخنرانی جو بایدن، رئیس جمهوری این کشور، در کنفرانس امنیتی مونیخ به معاهده اقلیمی پاریس بازگشت.

آمریکا روز جمعه اول اسفند پس از چهارسال و همزمان با سخنرانی جو بایدن، رئیس جمهوری این کشور، در کنفرانس امنیتی مونیخ به معاهده اقلیمی پاریس بازگشت.