۹ اسفند ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد تهران شد

رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز شنبه دوم اسفند وارد تهران شد. کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین با انتشار توئیتی گفته است که آقای گروسی در تهران مورد استقبال بهروز کمالوندی معاون سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفت. قرار است یکشنبه آقای گروسی با برخی مقامات ایران، از جمله علی اکبر صالحی رئیس سازمان اتمی ایران مذاکره کند. سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی است که جمهوری اسلامی تهدید کرده اگر تحریم‌های آمریکا لغو نشود، روز سوم اسفند از پروتکل الحاقی خارج شده و دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هسته‌ای ایران را محدود کند؛ موضوعی که با هشدار مقامات غربی مواجه شده است. همچنین ایران از اردیبهشت پارسال شروع به عدول تدریجی از برجام کرده و اخیرا نیز به تولید اوانیوم فلزی مبادرت کرده؛ ماده‌ای که در ساخت بمب هسته‌ای نیز کاربرد دارد. از طرفی، همزمان با سفر گروسی، منابع آگاه خبر داده‌اند آژانس در دو سایت مشکوک ایران آثار ذرات اورانیوم را کشف کرده و در صدد است تا مقامات جمهوری اسلامی را به دلیل عدم ارایه توضیح در این زمینه بازخواست کن..

رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز شنبه دوم اسفند وارد تهران شد. کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین با انتشار توئیتی گفته است که آقای گروسی در تهران مورد استقبال بهروز کمالوندی معاون سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفت. قرار است یکشنبه آقای گروسی با برخی مقامات ایران، از جمله علی اکبر صالحی رئیس سازمان اتمی ایران مذاکره کند. سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی است که جمهوری اسلامی تهدید کرده اگر تحریم‌های آمریکا لغو نشود، روز سوم اسفند از پروتکل الحاقی خارج شده و دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هسته‌ای ایران را محدود کند؛ موضوعی که با هشدار مقامات غربی مواجه شده است. همچنین ایران از اردیبهشت پارسال شروع به عدول تدریجی از برجام کرده و اخیرا نیز به تولید اوانیوم فلزی مبادرت کرده؛ ماده‌ای که در ساخت بمب هسته‌ای نیز کاربرد دارد. از طرفی، همزمان با سفر گروسی، منابع آگاه خبر داده‌اند آژانس در دو سایت مشکوک ایران آثار ذرات اورانیوم را کشف کرده و در صدد است تا مقامات جمهوری اسلامی را به دلیل عدم ارایه توضیح در این زمینه بازخواست کند.