۸ اسفند ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

وعده رئيس سازمان قضایی نیروهای مسلح برای برگزاری دادگاه هواپیمای اوکراینی

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران روز شنبه از پایان رسیدگی به پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی و نزدیکی آغاز برگزاری دادگاه این پرونده خبر داد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران روز شنبه از پایان رسیدگی به پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی و نزدیکی آغاز برگزاری دادگاه این پرونده خبر داد.