۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

چهار مورد دیگر به «فهرست مصادیق محتوای مجرمانه» در اینترنت اضافه شد

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه چهار مورد دیگر ازجمله «ارائه هرگونه تبلیغ و آگهی از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای معاند و غیرمجاز» را به «فهرست مصادیق محتوای مجرمانه» افزود.

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه چهار مورد دیگر ازجمله «ارائه هرگونه تبلیغ و آگهی از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای معاند و غیرمجاز» را به «فهرست مصادیق محتوای مجرمانه» افزود.