۲۹ فروردین ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

روحانی «سنگ‌اندازان» در برابر رفع تحریم‌ها را به خیانت متهم کرد

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، هر فرد و گروهی را که «مانع برداشتن تحریم» شوند به خیانت متهم کرده و از «سنگ‌اندازان» خواست «توبه» کنند.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، هر فرد و گروهی را که «مانع برداشتن تحریم» شوند به خیانت متهم کرده و از «سنگ‌اندازان» خواست «توبه» کنند.