۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

کاملا هریس: تحقق دموکراسی به توانمندسازی زنان بستگی دارد

کامالا هریس در نخستین سخنرانی خود در کنفرانس زنان سازمان ملل متحد در روز چهارشنبه گفت٬ زمانی که زنان از حق برابر محروم می‌شوند، تحقق دموکراسی دشوارتر می‌شود.

کامالا هریس در نخستین سخنرانی خود در کنفرانس زنان سازمان ملل متحد در روز چهارشنبه گفت٬ زمانی که زنان از حق برابر محروم می‌شوند، تحقق دموکراسی دشوارتر می‌شود.