۲۹ فروردین ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

۱۵ محکوم ایرانی با ۶ محکوم ترکیه‌ای مبادله شد

معاون وزیر دادگستری ایران روز جمعه، ۲۹ اسفندماه از تبادل ۱۵ محکوم ایرانی با ۶ محکوم ترکیه‌ای خبر داد.

معاون وزیر دادگستری ایران روز جمعه، ۲۹ اسفندماه از تبادل ۱۵ محکوم ایرانی با ۶ محکوم ترکیه‌ای خبر داد.