۲۹ فروردین ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

اعلام شهرهای جدید نارنجی و قرمز کرونا؛ به مسافران ۷۲ ساعت فرصت داده شد که به شهرهای خود بازگردند

ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به مسافران شهرهای جدید با وضعیت نارنجی و قرمز ۷۲ ساعت فرصت داد که به مبدا خود بازگردند و اعلام کرد که در غیر این صورت جریمه خواهند شد.

ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به مسافران شهرهای جدید با وضعیت نارنجی و قرمز ۷۲ ساعت فرصت داد که به مبدا خود بازگردند و اعلام کرد که در غیر این صورت جریمه خواهند شد.