۲۹ فروردین ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

دیده‌بان حقوق بشر: نیروهای جمهوری آذربایجان اسیران جنگی ارمنی را شکنجه کرده‌اند

سازمان دیده‌بان حقوق بشر از جمهوری آذربایجان خواست که به همه اتهامات بدرفتاری با اسرای جنگی ارمنی رسیدگی کند. به گزارش «رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی» در روز جمعه ۲۹ اسفند، دیده بان حقوق بشر از جمهوری آذربایجان خواسته است کسانی را که با اسیران جنگ پاییز گذشته در منطقه ناگورنو-قره باغ بدرفتاری کرده‌اند، پاسخگو کند و همه این موارد را مورد تحقیق قرار دهد. دیده بان حقوق بشر، مستقر در نیویورک، با صدور بیانیه ای گفته است که نیروهای آذری با اسیران جنگی رفتارهای بی‌رحمانه و تحقیرآمیز داشته‌اند و آنها را در حالی که دستگیر شده بودند، شکنجه کرده‌اند. این نهاد حقوق بشری بین المللی از جمهوری آذربایجان خواسته است همه اسرای جنگی ارمنی و غیرنظامیان را آزاد کند و اطلاعات کسانی را که آخرین بار در بازداشت نیروهای آذربایجانی دیده شده اند، ارائه کند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر از جمهوری آذربایجان خواست که به همه اتهامات بدرفتاری با اسرای جنگی ارمنی رسیدگی کند.

به گزارش «رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی» در روز جمعه ۲۹ اسفند، دیده بان حقوق بشر از جمهوری آذربایجان خواسته است کسانی را که با اسیران جنگ پاییز گذشته در منطقه ناگورنو-قره باغ بدرفتاری کرده‌اند، پاسخگو کند و همه این موارد را مورد تحقیق قرار دهد.

دیده بان حقوق بشر، مستقر در نیویورک، با صدور بیانیه ای گفته است که نیروهای آذری با اسیران جنگی رفتارهای بی‌رحمانه و تحقیرآمیز داشته‌اند و آنها را در حالی که دستگیر شده بودند، شکنجه کرده‌اند.

این نهاد حقوق بشری بین المللی از جمهوری آذربایجان خواسته است همه اسرای جنگی ارمنی و غیرنظامیان را آزاد کند و اطلاعات کسانی را که آخرین بار در بازداشت نیروهای آذربایجانی دیده شده اند، ارائه کند.