۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

مساحت جنگل‌های اتحادیه اروپا طی ۳۰ سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافت

نهاد آماری اتحادیه اروپا گزارش داده که سطح جنگل‌های اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۰ تا پارسال حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. یورواستات در ادامه گفته که ۳۸ درصد از مساحت اتحادیه اروپا مناطق جنگلی است. بر اساس این گزارش، از سال ۱۹۹۰ مساحت جنگل‌های این اتحادیه ۱۴ میلیون هکتار افزایش یافته (به اندازه کل جنگل‌های ایران) و به ۱۵۹ میلیون هکتار رسیده است. نیمی از اراضی پنج عضو اتحادیه شامل فنلاند (۶۶ درصد)، سوئد (۶۳ درصد)، اسلوانی (۶۱ درصد)، استونی (۵۴ درصد) و لتونی پوشیده از جنگل است. افزایش ۱۰ درصدی سطح جنگل‌های اروپا طی سه دهه گذشته در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی، حدود چهار میلیون هکتار از جنگل‌های ایران از ابتدای انقلاب تاکنون نابود شده است. هم اکنون مساحت مناطق جنگلی ایران حدود ۱۴ میلیون هکتار است. جانشین معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران می‌گوید طی سال ۱۳۹۹، بیش از ۲۱ هزار هکتار از جنگل‌ها و اراضی جنگلی ایران درگیر حریق شدند. با استفاده از گزارش‌های یورواستات، رادیو فردا/ف.ق/ک.ر

نهاد آماری اتحادیه اروپا گزارش داده که سطح جنگل‌های اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۰ تا پارسال حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. یورواستات در ادامه گفته که ۳۸ درصد از مساحت اتحادیه اروپا مناطق جنگلی است. بر اساس این گزارش، از سال ۱۹۹۰ مساحت جنگل‌های این اتحادیه ۱۴ میلیون هکتار افزایش یافته (به اندازه کل جنگل‌های ایران) و به ۱۵۹ میلیون هکتار رسیده است. نیمی از اراضی پنج عضو اتحادیه شامل فنلاند (۶۶ درصد)، سوئد (۶۳ درصد)، اسلوانی (۶۱ درصد)، استونی (۵۴ درصد) و لتونی پوشیده از جنگل است. افزایش ۱۰ درصدی سطح جنگل‌های اروپا طی سه دهه گذشته در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی، حدود چهار میلیون هکتار از جنگل‌های ایران از ابتدای انقلاب تاکنون نابود شده است. هم اکنون مساحت مناطق جنگلی ایران حدود ۱۴ میلیون هکتار است. جانشین معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران می‌گوید طی سال ۱۳۹۹، بیش از ۲۱ هزار هکتار از جنگل‌ها و اراضی جنگلی ایران درگیر حریق شدند. با استفاده از گزارش‌های یورواستات، رادیو فردا/ف.ق/ک.ر