۲۹ فروردین ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

دادگاه متهم به مشارکت در اعدام‌های ۶۷ ایران دو ماه دیگر برگزار می‌شود

ایرج مصداقی، زندانی سابق سیاسی و پژوهشگر، از برگزاری دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های ۶۷ ایران، تا حدود دو ماه دیگر خبر داد.

ایرج مصداقی، زندانی سابق سیاسی و پژوهشگر، از برگزاری دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های ۶۷ ایران، تا حدود دو ماه دیگر خبر داد.