۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

تاکید شارل میشل بر مسئولیت آمریکا و اروپا در پاسداری از دموکراسی و امنیت در جهان

رئیس شورای اروپا گفت اتحادیه اروپا و ایالات متحده باید با یکدیگر از امنیت جهانی، ثبات و دموکراسی پاسداری کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شارل میشل این مطلب را روز پنجشنبه ۵ فروردین پس از نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و در یک کنفرانس خبری بیان کرد. جو بایدن رییس جمهوری ایالات متحده نیز خیلی کوتاه و به طور مجازی در این نشست شرکت کرد. رئیس شورای اروپا پس از نشست به خبرنگاران در بروکسل گفت که ارزش‌های دموکراسی و حاکمیت قانون بار دیگر تحت فشار هستند. وی افزود: «تهدیدهایی وجود دارد، تهدیدهای داخلی و خارجی ... و اکنون بیش از همیشه ایالات متحده و اتحادیه اروپا در برابر نسل‌های آینده مسئول هستند.»

رئیس شورای اروپا گفت اتحادیه اروپا و ایالات متحده باید با یکدیگر از امنیت جهانی، ثبات و دموکراسی پاسداری کنند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، شارل میشل این مطلب را روز پنجشنبه ۵ فروردین پس از نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و در یک کنفرانس خبری بیان کرد.

جو بایدن رییس جمهوری ایالات متحده نیز خیلی کوتاه و به طور مجازی در این نشست شرکت کرد.

رئیس شورای اروپا پس از نشست به خبرنگاران در بروکسل گفت که ارزش‌های دموکراسی و حاکمیت قانون بار دیگر تحت فشار هستند.

وی افزود: «تهدیدهایی وجود دارد، تهدیدهای داخلی و خارجی … و اکنون بیش از همیشه ایالات متحده و اتحادیه اروپا در برابر نسل‌های آینده مسئول هستند.»