۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

دو هکتار از سایت پرورش آهو در تربت جام در آتش سوخت

به گفته مقامات محیط زیستی تربت جام در پی بی‌احتیاطی گردشگران، دو هزار متر مربع از پوشش گیاهی سایت پرورش آهو در این شهرستان روز جمعه، ششم فروردین ماه دچار حریق شده است.

به گفته مقامات محیط زیستی تربت جام در پی بی‌احتیاطی گردشگران، دو هزار متر مربع از پوشش گیاهی سایت پرورش آهو در این شهرستان روز جمعه، ششم فروردین ماه دچار حریق شده است.