۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

بلاروس می‌گوید رهبر مخالفان تحت تحقیقات «تروریستی» است

دادستانی بلاروس پرونده تحقیقاتی با اتهام تروریسم علیه سویاتلانا تسیخانوسکایا، رهبر مخالفان حکومت این کشور، باز کرده است، اقدامی که از آن به عنوان تلاشی دیگر برای سرکوب اعتراضات نام برده شده است. سویاتلانا تسیخانوسکایا که پس از انتخابات مناقشه‌انگیز ریاست جمهوری بلاروس در تابستان گذشته از کشور خود خارج شد، هنوز واکنشی به این اقدام آندری شود، دادستان کل بلاروس، نشان نداده است. دادستان کل بلاروس در اطلاعیه‌ای مدعی شده است که خانم تسیخانوسکایا به همراه چند نفر دیگر برای بمب‌‌گذاری و ایجاد آتش‌سوزی در مینسک و دیگر شهرهای کشور برنامه‌ریزی کرده بودند. این اطلاعیه جزییات بیشتری به دست نمی‌دهد، اگرچه چند روز قبل مقامات دولت لوکاشنکو اعلام کرده بودند که فردی را به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در مینسک و شهر باریسائو بازداشت کرده‌اند. بلاروس از تابستان امسال و در پی انتخابات ریاست جمهوری مناقشه‌انگیزی که الکساندر لوکاشنکو خود را پیروز آن نامید، صحنه اعتراضات گسترده‌ای بوده است. معترضان و برخی از عوامل اجرایی انتخابات، لوکاشنکو را به تقلب متهم می‌کنند. اتحادیه اروپا، ایالات متحده و برخی دیگر کشور نتی..

دادستانی بلاروس پرونده تحقیقاتی با اتهام تروریسم علیه سویاتلانا تسیخانوسکایا، رهبر مخالفان حکومت این کشور، باز کرده است، اقدامی که از آن به عنوان تلاشی دیگر برای سرکوب اعتراضات نام برده شده است. سویاتلانا تسیخانوسکایا که پس از انتخابات مناقشه‌انگیز ریاست جمهوری بلاروس در تابستان گذشته از کشور خود خارج شد، هنوز واکنشی به این اقدام آندری شود، دادستان کل بلاروس، نشان نداده است. دادستان کل بلاروس در اطلاعیه‌ای مدعی شده است که خانم تسیخانوسکایا به همراه چند نفر دیگر برای بمب‌‌گذاری و ایجاد آتش‌سوزی در مینسک و دیگر شهرهای کشور برنامه‌ریزی کرده بودند. این اطلاعیه جزییات بیشتری به دست نمی‌دهد، اگرچه چند روز قبل مقامات دولت لوکاشنکو اعلام کرده بودند که فردی را به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در مینسک و شهر باریسائو بازداشت کرده‌اند. بلاروس از تابستان امسال و در پی انتخابات ریاست جمهوری مناقشه‌انگیزی که الکساندر لوکاشنکو خود را پیروز آن نامید، صحنه اعتراضات گسترده‌ای بوده است. معترضان و برخی از عوامل اجرایی انتخابات، لوکاشنکو را به تقلب متهم می‌کنند. اتحادیه اروپا، ایالات متحده و برخی دیگر کشور نتیجه آن انتخابات را به رسمیت نشناخته‌اند. با استفاده از گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی؛ س.ن