۲۹ فروردین ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

تولید نفت ایران در ماه مارس «۱۰ درصد» افزایش یافت

تحقیقات خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد که تولید روزانه نفت ایران در ماه مارس، با ۲۱۰ هزار بشکه‌ افزایش به ۲.۳ میلیون بشکه رسیده است. بدین ترتیب تولید نفت ایران طی یک ماه گذشته بالای ۱۰ درصدی افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه ۱۱ فروردین منتشر شد، آمارهای ردیابی نفتکش‌ها از افزایش صادرات نفت ایران در سه ماه گذشته نیز خبر می‌دهد. رویترز روز سه‌شنبه نیز با استناد به آمارهای شرکت ردیابی نفتکش‌ها، رفینیتو، گزارش داده بود که صادرات روزانه نفت ایران به چین در ماه مارس به ۳.۷ میلیون تن رسیده که معادل حدود ۹۰۰ هزار بشکه در روز است. صادرات روزانه نفت ایران به چین در ماه‌های ژانویه و فوریه نیز به ترتیب حدود ۷۴۰ هزار بشکه و ۴۵۰ هزار بشکه بوده است. این در حالی است که آمارهای رسمی گمرک چین نشان می‌دهد که در ماه‌های ژانویه و فوریه نفتی از ایران خریداری نکرده است. رویترز و بلومبرگ قبلا گزارش داده بودند که بخش اعظم نفت ایران تحت نام نفت امارات، عمان، عراق و مالزی راهی چین می‌شود. تولید نفت ایران در دوران قبل از تحریم‌ها بالغ بر ۳.۸ میلیون بشکه در روز بود اما این رقم پارسال نصف شد. صادرا..

تحقیقات خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد که تولید روزانه نفت ایران در ماه مارس، با ۲۱۰ هزار بشکه‌ افزایش به ۲.۳ میلیون بشکه رسیده است. بدین ترتیب تولید نفت ایران طی یک ماه گذشته بالای ۱۰ درصدی افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه ۱۱ فروردین منتشر شد، آمارهای ردیابی نفتکش‌ها از افزایش صادرات نفت ایران در سه ماه گذشته نیز خبر می‌دهد. رویترز روز سه‌شنبه نیز با استناد به آمارهای شرکت ردیابی نفتکش‌ها، رفینیتو، گزارش داده بود که صادرات روزانه نفت ایران به چین در ماه مارس به ۳.۷ میلیون تن رسیده که معادل حدود ۹۰۰ هزار بشکه در روز است. صادرات روزانه نفت ایران به چین در ماه‌های ژانویه و فوریه نیز به ترتیب حدود ۷۴۰ هزار بشکه و ۴۵۰ هزار بشکه بوده است. این در حالی است که آمارهای رسمی گمرک چین نشان می‌دهد که در ماه‌های ژانویه و فوریه نفتی از ایران خریداری نکرده است. رویترز و بلومبرگ قبلا گزارش داده بودند که بخش اعظم نفت ایران تحت نام نفت امارات، عمان، عراق و مالزی راهی چین می‌شود. تولید نفت ایران در دوران قبل از تحریم‌ها بالغ بر ۳.۸ میلیون بشکه در روز بود اما این رقم پارسال نصف شد. صادرات نفت ایران نیز از ۲.۵ میلیون بشکه در روز در دوران قبل از تحریم‌ها به حدود ۳۲۰ هزار بشکه در روز طی سال گذشته میلادی رسیده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز و رادیو فردا/ف.ق/ک.ر