۲۹ فروردین ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

استقرار پلیس در پارک‌ها و لغو نماز جمعه در تهران در روز ۱۳ فروردین

همزمان با افزایش آمار کرونا در تهران، علاوه بر ممنوعیت گردهم‌آیی مردم به مناسبت سیزده به‌در، مراسم نماز جمعه در بیشتر شهرهای استان تهران در روز ۱۳ فروردین لغو شد.

همزمان با افزایش آمار کرونا در تهران، علاوه بر ممنوعیت گردهم‌آیی مردم به مناسبت سیزده به‌در، مراسم نماز جمعه در بیشتر شهرهای استان تهران در روز ۱۳ فروردین لغو شد.