۲۹ فروردین ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

خرازی: چین بر حضور نماینده ‌نظام در مذاکرات قرارداد اصرار داشت

کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، از «تاکید» چین بر حضور نماینده‌ای از «نظام» در کنار نمایندگان دولت ایران در روند مذاکرات قرارداد ۲۵ ساله که اخیرا امضا شد خبر داد.

کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، از «تاکید» چین بر حضور نماینده‌ای از «نظام» در کنار نمایندگان دولت ایران در روند مذاکرات قرارداد ۲۵ ساله که اخیرا امضا شد خبر داد.