۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

عضو اتاق بازرگانی: پرداخت ۸۶ میلیارد دلار یارانه انرژی در ایران نشانه «رانت» است

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به پرداخت سالانه بیش از ۸۰ میلیارد دلار یارانه انرژی در ایران آن را از نشانه‌های «رانت» و «مشکلات ساختاری اقتصاد ایران» عنوان کرد.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به پرداخت سالانه بیش از ۸۰ میلیارد دلار یارانه انرژی در ایران آن را از نشانه‌های «رانت» و «مشکلات ساختاری اقتصاد ایران» عنوان کرد.