۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

انتقاد همتی از صندوق بین‌المللی پول به دلیل «مخالفت با اعطای» وام به ایران

رئیس ‌بانک مرکزی ایران از صندوق بین‌المللی پول به خاطر عدم موافقت با اختصاص وام به جمهوری اسلامی انتقاد کرد و خواهان پاسخ فوری این نهاد بین‌المللی شد.

رئیس ‌بانک مرکزی ایران از صندوق بین‌المللی پول به خاطر عدم موافقت با اختصاص وام به جمهوری اسلامی انتقاد کرد و خواهان پاسخ فوری این نهاد بین‌المللی شد.