۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

تانکر ترکرز: حرکت نفتکش‌های ایرانی به سمت سوریه با باز شدن کانال سوئز

شرکت ردیابی نفتکش‌ها، تانکر ترکرز، می‌گوید ناوگان بزرگ نفتکش‌های ایرانی با باز شدن کانال سوئز به سمت سوریه به حرکت افتاده‌اند.

شرکت ردیابی نفتکش‌ها، تانکر ترکرز، می‌گوید ناوگان بزرگ نفتکش‌های ایرانی با باز شدن کانال سوئز به سمت سوریه به حرکت افتاده‌اند.