۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

سپاه از زنده بودن یکی از دو قربانی تیراندازی بسیج در شهر شوش خبر داد

پس از گذشت چند روز از انتشار خبر مرگ دو جوان در شهر شوش در پی تیراندازی نیروهای بسیج، اطلاعات سپاه در تماس با خانواده یکی از آنها، از زنده بودن او خبر داده است.

پس از گذشت چند روز از انتشار خبر مرگ دو جوان در شهر شوش در پی تیراندازی نیروهای بسیج، اطلاعات سپاه در تماس با خانواده یکی از آنها، از زنده بودن او خبر داده است.