۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

بازنشستگان بار دیگر در چند شهر ایران تجمع کردند

بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی روز یک‌شنبه، ۱۵ فروردین، در دست‌کم ۱۵ شهر ایران در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات خود تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در تهران، کرج، خرم‌آباد، کرمانشاه، ایلام، اراک، تبریز، اهواز، مشهد و ساری برگزار شد. در اردبیل، نیشابور، رشت، شوش و هفت‌تپه و شیراز نیز تجمع‌های اعتراضی برگزار شدند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار افزایش سطح مستمری‌ها، اجرای قانون همسان‌ازی و برخورداری از بیمه مناسب هستند. این برای چندمین هفته در ماه‌های اخیر است که بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران تجمع می‌کنند.

بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی روز یک‌شنبه، ۱۵ فروردین، در دست‌کم ۱۵ شهر ایران در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات خود تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در تهران، کرج، خرم‌آباد، کرمانشاه، ایلام، اراک، تبریز، اهواز، مشهد و ساری برگزار شد. در اردبیل، نیشابور، رشت، شوش و هفت‌تپه و شیراز نیز تجمع‌های اعتراضی برگزار شدند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار افزایش سطح مستمری‌ها، اجرای قانون همسان‌ازی و برخورداری از بیمه مناسب هستند. این برای چندمین هفته در ماه‌های اخیر است که بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران تجمع می‌کنند.