۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

روابط ایران و چین؛ توهم‌ها و واقعیت‌ها

نگاه فریدون خاوند: آیا با امضای «برنامه همکاری جامع ایران و چین» فصلی تازه در روابط دو کشور آغاز می‌شود؟ آیا چین تصمیم گرفته ایران را به مهم‌ترین پایگاه خود در خاورمیانه بدل کند؟

نگاه فریدون خاوند: آیا با امضای «برنامه همکاری جامع ایران و چین» فصلی تازه در روابط دو کشور آغاز می‌شود؟ آیا چین تصمیم گرفته ایران را به مهم‌ترین پایگاه خود در خاورمیانه بدل کند؟