۲۹ فروردین ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

زاویه‌خوانی کوتاه تفاهم‌نامه ایران و چین

پیرو امضای تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی با چین و واکنش‌های بسیار ایرانیان، این نوشتار بر آن است تا با نگاهی دیگر ابعاد دیگری از اهمیت این تفاهم‌نامه را بررسی کند.

پیرو امضای تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی با چین و واکنش‌های بسیار ایرانیان، این نوشتار بر آن است تا با نگاهی دیگر ابعاد دیگری از اهمیت این تفاهم‌نامه را بررسی کند.