۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

شعار اعتراضی مالباختگان بورس: من دیگه رأی نمی‌دم، از بس دروغ شنیدم

شماری از مالباختگان بورس روز دوشنبه، ۱۶ فروردین، در نزدیکی مجل مجلس شورای اسلامی در خیابان مجاهدین اسلام تهران تجمع اعتراضی برپا کردند.

شماری از مالباختگان بورس روز دوشنبه، ۱۶ فروردین، در نزدیکی مجل مجلس شورای اسلامی در خیابان مجاهدین اسلام تهران تجمع اعتراضی برپا کردند.