۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

بنویس «بحران مرغ»، بخوان «اقتصاد و مدیریت ولایی»

بحران مرغ در جمهوری اسلامی آینه تمام‌نمای اقتصاد و مدیریت از نوع ولایی است. ساختاری که غرق در فساد سیستماتیک است و اقتصادی دولتی که محصولی جز رانت و قاچاق و بی‌ثباتی تولید نمی‌کند.

بحران مرغ در جمهوری اسلامی آینه تمام‌نمای اقتصاد و مدیریت از نوع ولایی است. ساختاری که غرق در فساد سیستماتیک است و اقتصادی دولتی که محصولی جز رانت و قاچاق و بی‌ثباتی تولید نمی‌کند.