۲۹ فروردین ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

سازمان هواپیمایی: تنها پرواز تورهای گردشگری به ترکیه ممنوع است

سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران می‌گوید تنها تورهای گردشگری به مقصد ترکیه «ممنوع» شده، اما دیگر پروازها به این کشور همچنان برقرار است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران می‌گوید تنها تورهای گردشگری به مقصد ترکیه «ممنوع» شده، اما دیگر پروازها به این کشور همچنان برقرار است.