۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

ابراز نگرانی خانواده آتنا دائمی از اقامت طولانی او در قرنطینه زندان

با گذشت بیش از ۲۰ روز از تبعید آتنا دائمی به زندان لاکان رشت، او همچنان در قرنطینه این زندان نگهداری می‌شود. این اقامت طولانی باعث نگرانی خانواده او شده است.

با گذشت بیش از ۲۰ روز از تبعید آتنا دائمی به زندان لاکان رشت، او همچنان در قرنطینه این زندان نگهداری می‌شود. این اقامت طولانی باعث نگرانی خانواده او شده است.