۲۹ فروردین ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

ابوالفضل امان‌الله، عکاس ورزشی، «آزاد شد»

ابوالفضل امان‌‌الله، عکاس ورزشی که روز دوشنبه به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود، روز سه‌شنبه،‌۱۷ فروردین‌ماه، از این زندان آزاد شد.

ابوالفضل امان‌‌الله، عکاس ورزشی که روز دوشنبه به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود، روز سه‌شنبه،‌۱۷ فروردین‌ماه، از این زندان آزاد شد.