۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

روحانی: ویروس جهش‌یافته از عراق اولین عامل خیز دوباره کرونا است

رئیس جمهور ایران در توجیه ورود کشور به «موج چهارم» کرونا اولین عامل را ورود ویروس جهش‌یافته از عراق عنوان کرد، اما در مورد عدم بستن مرزها با هدف کنترل بیماری توضیح نداد.

رئیس جمهور ایران در توجیه ورود کشور به «موج چهارم» کرونا اولین عامل را ورود ویروس جهش‌یافته از عراق عنوان کرد، اما در مورد عدم بستن مرزها با هدف کنترل بیماری توضیح نداد.