۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

بازار موبایل ایران در سال ۹۹

در سال کرونازدهٔ ۱۳۹۹ وضعیت بازار موبایل ایران چگونه بود و در سایه سنگین تحریم‌های آمریکا علیه ایران جه برندها و چه محصولاتی در این سال در بازار ایران توانستند موفق باشند؟

در سال کرونازدهٔ ۱۳۹۹ وضعیت بازار موبایل ایران چگونه بود و در سایه سنگین تحریم‌های آمریکا علیه ایران جه برندها و چه محصولاتی در این سال در بازار ایران توانستند موفق باشند؟