۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

بازرسان آژانس به سایت غنی سازی نطنز رفتند

بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای از تاسیسات اورانیوم نطنز در ایران، در روز چهارشنبه ۲۵ فروردین بازدید کردند. رویترز می گوید این نهاد درباره حجم خسارات وارد شده به نطنز در عملیات خرابکارانه اخیر، اعلام نظر نکرده است. بیانیه آژانس می گوید که «بازرسان آژانس به راستی آزمایی و رصد فعالیت ها در ایران ادامه می دهند و امروز در سایت غنی سازی نطنز بودند.» آژانس می گوید که تحولات برنامه هسته ای ایران را به شورای حکام گزارش می کند. ایران گفته است در پی حادثه در تاسیسات نطنز که آن را یک خرابکاری از سوی اسرائیل می‌داند، غنی سازی ۶۰ درصدی اورانیوم را آغاز کرده است.

بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای از تاسیسات اورانیوم نطنز در ایران، در روز چهارشنبه ۲۵ فروردین بازدید کردند.

رویترز می گوید این نهاد درباره حجم خسارات وارد شده به نطنز در عملیات خرابکارانه اخیر، اعلام نظر نکرده است.

بیانیه آژانس می گوید که «بازرسان آژانس به راستی آزمایی و رصد فعالیت ها در ایران ادامه می دهند و امروز در سایت غنی سازی نطنز بودند.»

آژانس می گوید که تحولات برنامه هسته ای ایران را به شورای حکام گزارش می کند.

ایران گفته است در پی حادثه در تاسیسات نطنز که آن را یک خرابکاری از سوی اسرائیل می‌داند، غنی سازی ۶۰ درصدی اورانیوم را آغاز کرده است.