۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

تجمع دوباره بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران

بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه، ۲۹ فروردین ماه در ادامه اعتراض‌های صنفی خود بار دیگر در مقابل دفاتر این سازمان در شهرهای مختلف تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند.

بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه، ۲۹ فروردین ماه در ادامه اعتراض‌های صنفی خود بار دیگر در مقابل دفاتر این سازمان در شهرهای مختلف تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند.