۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

هشدار هاشمی: برگزاری همزمان چهار انتخابات می‌تواند پیک چهارم کرونا را به پیک پنجم تبدیل کند

رئیس شورای شهر تهران روز سه‌شنبه در مورد برگزاری همزمان چند انتخابات در ماه‌های آینده در ایران و احتمال بحرانی‌تر شدن وضعیت کرونا به دلیل ازدحام جمعیت هشدار داد.

رئیس شورای شهر تهران روز سه‌شنبه در مورد برگزاری همزمان چند انتخابات در ماه‌های آینده در ایران و احتمال بحرانی‌تر شدن وضعیت کرونا به دلیل ازدحام جمعیت هشدار داد.