۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

رکورد مرگ و میر در تهران در ۵۰ سال گذشته شکسته شد

مدیرعامل بهشت زهرای تهران آمار مرگ و میر در روز سه‌شنبه را در ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه خوانده و گفت که «در ۵۰ سال گذشته چنین آمار فوتی در یک روز نداشتیم، حتی در هشت سال دفاع مقدس».

مدیرعامل بهشت زهرای تهران آمار مرگ و میر در روز سه‌شنبه را در ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه خوانده و گفت که «در ۵۰ سال گذشته چنین آمار فوتی در یک روز نداشتیم، حتی در هشت سال دفاع مقدس».