۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

محمد ایران‌نژاد را «حفاظت اطلاعات سپاه» بازداشت کرده است

مریم ایران‌نژاد، خواهر محمد ایران‌نژاد، کتابفروش ساکن تهران که از چهارم اسفند ۹۸ در بازداشت به سر می‌برد از ملاقات پدر و مادرش با این فعال مدنی در روز ۳۰ فروردین خبر داد. خانم ایران‌نژاد در صفحه توئیتر خود نوشته است که اجازه ملاقات به او با برادرش داده نشده و گفته شده که او توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده است. او در توئیت دیگری درباره بازداشت برادرش نوشته بود: چهارم اسفند پارسال به کتابفروشی برادرم در میدان انقلاب رفتند. در را روی او و مشتری‌های داخل مغازه بستند. به مدت سه ساعت و نیم تمام کتاب‌ها و وسایل مغازه را زیر و رو کردند. موبایل برادرم و افراد حاضر را توقیف کردند. برادرم را بازداشت کرده و بردند. خانواده محمد ایران‌نژاد، به گفته خواهر او، تا پیش از این ملاقات از محل نگهداری و ارگان بازداشت‌کننده او بی‌خبر بوده‌اند و در بی‌خبری مطلق نسبت به وضعیت این کتابفروش به سر می‌بردند. از اتهام و دلایل بازداشت محمد ایران‌نژاد هیچ خبری در دست نیست.

مریم ایران‌نژاد، خواهر محمد ایران‌نژاد، کتابفروش ساکن تهران که از چهارم اسفند ۹۸ در بازداشت به سر می‌برد از ملاقات پدر و مادرش با این فعال مدنی در روز ۳۰ فروردین خبر داد. خانم ایران‌نژاد در صفحه توئیتر خود نوشته است که اجازه ملاقات به او با برادرش داده نشده و گفته شده که او توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده است. او در توئیت دیگری درباره بازداشت برادرش نوشته بود: چهارم اسفند پارسال به کتابفروشی برادرم در میدان انقلاب رفتند. در را روی او و مشتری‌های داخل مغازه بستند. به مدت سه ساعت و نیم تمام کتاب‌ها و وسایل مغازه را زیر و رو کردند. موبایل برادرم و افراد حاضر را توقیف کردند. برادرم را بازداشت کرده و بردند. خانواده محمد ایران‌نژاد، به گفته خواهر او، تا پیش از این ملاقات از محل نگهداری و ارگان بازداشت‌کننده او بی‌خبر بوده‌اند و در بی‌خبری مطلق نسبت به وضعیت این کتابفروش به سر می‌بردند. از اتهام و دلایل بازداشت محمد ایران‌نژاد هیچ خبری در دست نیست.