۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

۱۷ زندانی سیاسی و عقیدتی علیه سلول انفرادی دادخواست رسمی دادند

۱۷ زندانی سیاسی و عقیدتی زندان‌های اوین و رجایی‌شهر با ثبت دادخواستی رسمی در دفاتر بندهای این زندان ها نسبت به حبس در «سلول انفرادی» شکایت کردند.

۱۷ زندانی سیاسی و عقیدتی زندان‌های اوین و رجایی‌شهر با ثبت دادخواستی رسمی در دفاتر بندهای این زندان ها نسبت به حبس در «سلول انفرادی» شکایت کردند.