۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

آیا اقتصاد ایران واقعاً در سال ۲۰۲۰ رشد کرده است؟

آیا در سال جهان‌گیری کووید-۱۹، اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌های آمریکا به راستی رشد کرده است؟ نگاهی به داده‌های آماری منتشر شده توسط جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که پاسخ منفی است.

آیا در سال جهان‌گیری کووید-۱۹، اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌های آمریکا به راستی رشد کرده است؟ نگاهی به داده‌های آماری منتشر شده توسط جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که پاسخ منفی است.