۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

دستکاری کمیسیون تلفیق مجلس در بودجه ۱۴۰۰ «به نفع نهادهای خاص»

ایرنا تأکید می‌کند که بسیاری از این افزایش بودجه‌ها مربوط به نهادهایی است که فعالیت‌های آنها موازی با نهادهای دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

ایرنا تأکید می‌کند که بسیاری از این افزایش بودجه‌ها مربوط به نهادهایی است که فعالیت‌های آنها موازی با نهادهای دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.