۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

گزارش «خانه آزادی»: دموکراسی در بسیاری از کشورها رو به تضعیف است

گزارش سالانه تازه موسسه «خانه آزادی» از وضعیت دموکراسی در جهان نشان از وخیم‌تر شدن وضعیت در این زمینه، در بخش‌هایی از اروپا و آسیای مرکزی دارد.

گزارش سالانه تازه موسسه «خانه آزادی» از وضعیت دموکراسی در جهان نشان از وخیم‌تر شدن وضعیت در این زمینه، در بخش‌هایی از اروپا و آسیای مرکزی دارد.