۲ تیر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

پافشاری خبرگزاری دولت بر مسئله «دستکاری در بودجه» در عین عذرخواهی

خبرگزاری دولتی ایرنا در عین حذف جدول مربوط به «دستکاری» در بودجه سال ۱۴۰۰، و عذرخواهی از مخاطبان، همزمان این پرسش را مطرح کرد که چرا یکصد نماینده هنوز به این موضوع اعتراض دارند.

خبرگزاری دولتی ایرنا در عین حذف جدول مربوط به «دستکاری» در بودجه سال ۱۴۰۰، و عذرخواهی از مخاطبان، همزمان این پرسش را مطرح کرد که چرا یکصد نماینده هنوز به این موضوع اعتراض دارند.