۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

آرش صادقی، زندانی سیاسی، پس از پنج سال و نیم حبس از زندان رجایی‌شهر کرج آزاد شد

آرش صادقی، زندانی سیاسی و دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی، روز شنبه ۱۱ اردیبهشت پس از تحمل پنج سال و شش ماه حبس از زندان رجایی‌شهر کرج آزاد شد.

آرش صادقی، زندانی سیاسی و دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی، روز شنبه ۱۱ اردیبهشت پس از تحمل پنج سال و شش ماه حبس از زندان رجایی‌شهر کرج آزاد شد.